پروژه‌های متن باز اینگرو

پروژه متن باز Night-Watch

با استفاده از  این پروژه می‌توانید وضعیت لحظه‌ای سرور را با اینگرو مانیتور کنید.

Night Watch (NiW) یک ابزار خط فرمان برای ردیابی آمار سیستم های مختلف مبتنی بر لینوکس است که در سیستم Ingrow یکپارچه شده است. بر اساس انتخاب شما، آمار شامل اطلاعات مربوط به سیستم عامل، CPU، دیسک‌ها، زمان آپدیت، حافظه، میانگین بارگذاری و شبکه‌ها می‌شود.

دسترسی به پروژه بر روی گیت‌هاب اینگرو

پروژه متن باز اینگرو Night-Watch Ingrow

پروژه متن باز Ingrow JS SDK

با استفاده از  این پروژه می‌توانید از اینگرو به راحتی در پروژه JavaScript  استفاده کنید. 

کافی است SDK JavaScript را به پروژه WebApplication خود اضافه کرده و به سادگی داده و ایونت‌ها را به اینگرو ارسال کنید.

دسترسی به پروژه بر روی گیت‌هاب اینگرو

لوگو پروژه متن باز SDK - javascript

پروژه متن باز Ingrow Kotlin SDK

با استفاده از  این پروژه می‌توانید از اینگرو به راحتی در پروژه کاتلین  استفاده کنید. 

کافی است SDK Kotlin را به پروژه کاتلین خود اضافه کرده و به سادگی داده و ایونت‌ها را به اینگرو ارسال کنید.

دسترسی به پروژه بر روی گیت‌هاب اینگرو

https://github.com/ingrowco/kotlin-sdk

لوگو پروژه متن باز SDK - kotlin

پروژه متن باز Ingrow Flutter SDK

با استفاده از  این پروژه می‌توانید از اینگرو به راحتی در پروژه فلاتر  استفاده کنید. 

کافی است SDK Flutter را به پروژه Flutter خود اضافه کرده و به سادگی داده و ایونت‌ها را به اینگرو ارسال کنید.

دسترسی به پروژه بر روی گیت‌هاب اینگرو

لوگو پروژه متن باز SDK - flutter

پروژه متن باز Ingrow Android SDK

با استفاده از  این پروژه می‌توانید از اینگرو به راحتی در پروژه اندروید  استفاده کنید. 

کافی است SDK Android را به پروژه Android خود اضافه کرده و به سادگی داده و ایونت‌ها را به اینگرو ارسال کنید.

دسترسی به پروژه بر روی گیت‌هاب اینگرو

لوگو پروژه متن باز SDK - android

پروژه متن باز Ingrow iOS SDK

با استفاده از  این پروژه می‌توانید از اینگرو به راحتی در پروژه iOS  استفاده کنید. 

کافی است SDK iOS را به پروژه iOS خود اضافه کرده و به سادگی داده و ایونت‌ها را به اینگرو ارسال کنید.

دسترسی به پروژه بر روی گیت‌هاب اینگرو

لوگو پروژه متن باز SDK - ios