امنیت داده‌

امنیت داده در سامانه اینگرو‌ به عنوان اولویت اول مطرح است، لذا کلیه دیتا‌ها بصورت امن ذخیره‌سازی خواهند شد. پیاده‌سازی این موضوع بگونه‌ای صورت گرفته تا علاوه بر تامین حداکثر ایمنی، این فرآیند با سرعت بالایی نیز اجرا شود و در نتیجه زمان کمتری را صرف پاک‌سازی و نگهداری داده ها کرده و زمان بیشتری را صرف کوئری زدن و تحلیل اطلاعات خود بدست بیاورید. 

Data Storage Security

رشد خیلی سریع شما

زمان نگهداری داده‌های شما در اینگرو توسط SLA مورد تایید شما تعیین خواهد شد.

امکان مشاهده لاگ‌های دسترسی به داده‌هایتان در اینگرو فراهم شده است تا از امنیت داده‌هایتان اطمینان داشته باشید.

در نوع قراردادهای on-premises داده‌هایتان بر روی سرورهای شما قرار خواهند گرفت که تنها خودتان به آن‌ها دسترسی داشته و می‌توانید بنا به پروتکل‌های مدنظرتان از امنیت آن‌ها مطمئن شوید.

با اینگرو با امنیت کامل از چاه نفت داده های خودتان مراقبت و بهره برداری کنید.

امنیت و دسترسی کنترل های اینگرو منجر به امن‌شدن برنامه‌ی اینگرو می‌شود

اینگرو را 24 ساعته و 7 روز هفته‌ي و کل سال در دسترس داشته باشید و از پشتیبانی آن اطمینان داشته باشید